niedziela, 17 kwietnia 2016


Kometa (samochód sportowy) można znaleźć zaparkowany na parkingu z San Fierro Country Club

Kometa ma już widział zrodził w tym miejscu country club
Hotknife (hot rod) uzyskuje się przez uzyskanie wszystkich złotych w szkole jazdy
To zostanie zaparkowany poza szkoła nauki jazdy po zrealizowaniu wszystkich złotych
Hotring Racer (wyścigowy) może znajduje się w LS Stadium po swój kompletne ' 8-utwór "wyścig misji
To będzie zaparkowany na stadionie po zakończeniu misji
eval(ez_write_tag([[300,250],'alteredgamer_com-medrectangle-2']));
Infernus (bardzo szybki samochód sportowy) ma tylko kilka lokalizacji tarło w Las Venturas (kolka sosna, The Strip) i 1 spawn lokalizacji w San Fierro (Paradiso)
Phoenix (muscle car) to samochód, którego używasz w wyścigu misji (San Fierro Hills)
W celu uzyskania tego samochodu, wziąć go do garażu zamiast go w misji wyścigu
Po nie misji wyścigu, Phoenix pozostanie w garażu
Super GT (szybki samochód sportowy) można uzyskać wykonując brązy dla szkoły nauki jazdy
Można go znaleźć poza szkoła nauki jazdy, a także w pobliżu wieży kontrolnej w San Fierro Airport
Super GT zaobserwowano również w The Strip w Las Venturas